مشاوره در حوزه انتخاب نرم افزارهای متمرکز بانکی و سیستم های انتقال و مهاجرت

امروزه استفاده از خدمات پولی و بانکی نسبت به گذشته رشد چشم گیری داشته و بانکها و مؤسسات مالی را با انبوهی از تراکنش ها و درخواست های متفاوت از سوی مشتریان روبرو ساخته که نیاز آنها به استفاده از نرم افزاری جامع و متمرکز  در حوزه بانکداری را دوچندان ساخته است. شرکت داده پردازان سیمای آفتاب با تکیه بر تجربه در زمینه بانکداری و همچنین همکاری با کارشناسان خبره در این امر متناسب با نیاز مشتریان قادر به ارائه مشاوره در این حوزه می باشد.