مشاوره، نگهداری، عملیات و پشتیبانی دیتابیس، سیستم عامل، شبکه

استفاده از انبار داده در ارائه بهتر خدمات امروزه یکی از اساسی ترین نیازهای بانکها و شرکتهای مالی اعتباری است که انتخاب مناسب، نگهداری از آنها در برابر بروز انواع مشکلات و ... از چالشهای روبروی سازمان ها می باشد، در راستای استفاده بهینه از بانکهای اطلاعاتی شرکت داده پردازان سیمای آفتاب با بهره گیری از تیمی مجرب راهکاری مناسبی را به منظور مشاوره، نگهداری، عملیات و پشتیبانی دیتابیس، سیستم عامل، شبکه ارائه می نماید.