سوئیچ

 
این سامانه امور مربوط به ارائه خدمات در خارج از شعبه بانک (انواع ترمینال: خودپرداز، پایانه فروش و ...) و تراکنش­های ارسالی آن را پردازش و مدیریت می­ نماید. در این سامانه از پروتکل­های استاندارد استفاده و به منظور امنیت انتقال داده ها از ماژول HSM بهره برداری شده است. از قابلیت های این سیستم می توان به   

* خرید

* مانده­ گیری کلیه تراکنش­های ATM

* تغییر رمز اول و دوم

* مسدود کردن کارت

* تولید صورتحساب و ارسال خودکار

 اشاره کرد.