سامانه هوش تجاری

سامانه هوش تجاری، سامانه ­ای هوشمند جهت تحلیل و استفاده بهینه از داده ­ها و اطلاعات سیستم به منظور تصمیم­ گیری در اهداف و پروژه­ های جاری و آتی می­ باشد، از مهمترین امکانات این سامانه ­می­توان به موارد ذیل اشاره کرد.

* تبدیل داده­های خام به اطلاعات معنادار

*دسترسی سریع به اطلاعات

* امکان ارائه گزارشات و داشبوردهای متنوع

* امکان ارائه گزارشات بانک مرکزی

* بهبود فرآیند تصمیم­ گیری

* ارزیابی فعالیت­ها سازمان

* داده کاوی و ...