سامانه مدیریت اعتبارات

باتوجه به حجم روز افزون مطالبات معوقه و مشکوک الوصول درنهادهای پولی و اعتباری و تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات به روش سنتی وسلیقه­ ای، شرکت داده پردازان سیمای آفتاب را بر آن داشت تا با ایجاد سامانه مدیرت اعتبارات، ریسک اعطای اعتبار به متقاضیان از سوی بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری را به حداقل برساند.

*  مدیریت اعتباری

* مدیریت ریسک اعتباری

از مهمترین بخش­های سامانه مدیریت اعتبارات می­ باشد.