سامانه مبارزه با پولشویی

مبارزه با درآمدهای غیرقانونی و تبدیل پول­های کثیف به پول­های تمیز، و قانونی جلوه­ دادن آن از راه­های مختلف صورت می­ پذیرد، آن را مبارزه با پولشویی می­ نامیم. استفاده از نرم­ افزارهای ردیابی و شناسایی پولشویی که با تحلیل اسناد و مدارک و اطلاعات، گزارش­های دریافتی و شناسایی معاملات مشکوک یکی از راه­های مقابله با آن می­ باشد. سامانه مبارزه با پولشویی شرکت داده ­پردازان سیمای آفتاب با بهره­ گیری از کارآمدترین نرم­ افزارها در این حوزه فعالیت دارد.

*  حفظ حقوق مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات

*  افزایش شفافیت درعملیات بانکی

*  جلوگیری از نقض قوانین و مقررات

*  کاهش زیان­های ناشی از قصور در رعایت قوانین