رمز یکبار مصرف OTP

برای استفاده از اکثر سرویس های الکترونیکی کاربر می بایست نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نماید که در رمزهای عبور ایستا در صورت انتخاب نامناسب آن، امکان فاش شدن توسط افراد فرصت طلب بسیار زیاد می باشد. به منظور جلوگیری از بروز چنین حوادثی و به بار آمدن خسارات از مکانیزیم رمز یکبار مصرف OTP  استفاده می گردد.
On Time Password )OTP ) با استفاده از الگوریتم های پیچیده  از دسترسی افراد غیر مجاز به منابع اطلاعاتی جلوگیر می کند. 
 TOKEN OTP دارای انواع سخت افزاری و نرم افزاری می باشد که شرکت داده پردازان سیمای آفتاب با توجه به امکان سرقت نوع سخت افزاری ، توجه خود را برروی نرم افزار تولید رمز یکبار مصرف قرارداده است.

استفاده به صورت On line/Off line

استفاده بصورت SMS