تلفن بانک

 

سرویس تلفنبانک به منظور گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته راه اندازی گردیده و برای مشتریان گرامی این امکان را فراهم می‌کند که به صورت شبانه روزی برخی از امور بانکی  از جمله

* اعلام و ارسال فکس صورتحساب

* انتقال وجه داخلی

* شماره شبای

* اعلام وضعیت چک

* تغییر تنظیمات

 را از طریق این سیستم به انجام رسانند.