بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی یک مدل کسب و کار استراتژیک کلان و پیچیده است که تلاش دارد کلیه نیازهای مشتریان شرکتی که نیازهای بانکی بسیار متفاوتی با دیگر مشتریان دارند را با بهره­ گیری از ساختار، مدل­ها و فرآیندهای کاملاً متفاوت از گذشته ارائه دهد. امضاء داران و حسابدارن از ارکان اصلی آن و همچنین تحقق شرایط برداشت، یکی از دغ­دغه­ های اصلی بانکداری شرکتی می­ باشد که شرکت داده پردازان سیمای آفتاب با ارائه راهکارهای مناسب موفق به انجام آن شده است.

* انتقال وجه از حسابهای شرکت

* پرداخت قبض از حسابهای شرکت

* اضافه کردن کارتابل به سیستم برای ثبت نظرات و تأیید و رد تراکنش­های مالی توسط امضاء داران

* اضافه کردن notification به سیستم به ازای تراکنش­های جدید ثبت شده در سیستم که منتظر نظر امضاء­داران هستند.

* گزارش از کلیه عملیات فوق