اینترنت بانک

به منظور دسترسی آنلاین به خدمات بانکداری و استفاده از فضاي مجازي برای انجام عملیات بانکی طراحی شده است. در این سامانه

* مدیریت حساب (سپرده)

* مدیریت چک

* انتقال وجه (داخلی/ساتنا/پایا/ شتابی/گروهی/ مستمر)

* گزارش گیری

* پرداخت قبوض

* مشاهده تسهیلات

و ...

برای مشتریان محترم قابل ارائه می­ باشد.